Phương thức thanh toán

Hiện tại việc thanh toán qua các loại thẻ tín dụng chưa được áp dụng, chúng tôi chỉ sử dụng các cách thức nhận thanh toán dưới đây :

A - Nhận thanh toán khi giao hàng : 

     Địa chỉ giao hàng sẽ là địa chỉ thanh toán đã đăng ký trong mục.

Khi giao hàng nhân viên sẽ nhận thanh toán tiền mặt trực tiếp từ quý khách. Sẽ cung cấp cho quý khách đầy đủ hoá đơn và chi tiết hàng hóa. 


B - Nhận thanh toán trước khi giao hàng :

    . Địa chỉ giao hàng bên ngoài phạm vi TP.HCM, phải gởi hàng thông qua đơn vị vận chuyển trung gian.

   . Địa chỉ giao hàng khác với địa chỉ sẽ nhận thanh toán . 

   . Quý khách sẽ được yêu cầu thanh toán trước thông qua chuyển khoản.

   . Khi tiến hành đặt hàng chúng tôi sẽ mail hoặc fax xác nhận đơn đặt hàng và chờ nhận thanh toán của quý khách. Khi thanh toán xong quý     khách chỉ cần thông báo cho chúng tôi bằng bản fax uỷ nhiệm chi, chúng tôi sẽ tiến hành giao hàng cho quý khách ngay.

Bài viết liên quan

© 2015 dietmoidongnai.net - Designed by Viễn Nam